You are currently viewing Nyborg PH bliver 100 år i 2021

Nyborg PH bliver 100 år i 2021

Transskription af referat fra første bestyrelsesmøde den 21. 10.1921

i Nyborg Politihunde Forening.

År 1921 den 21. oktober afholdes Bestyrelsesmøde på Politikontoret. Medlemmerne var mødte med undtagelse af Politiassistent Bonde.

 

  1. Der forelagdes udkast til love, som vedtoges enstemmigt af Bestyrelsen i Henhold til dem med den konstituerede Genralforsamlings givne Bemyndigelser

 

  1. Der fremlagdes Skrivelser fra Fyns Stifts Politihundeforening som Svar på Forespørgelse fra Foreningen; Skrivelserne blev gennemgået tillige med de fulgte Bilag; Der medtages forinden Stilling tages til Skrivelsens forslag om Indmeldelse i Fyns Politihundeforening som en Underafdeling at rette nærmere Forespørgsel til Hovedforeningen i København.

 

  1. Der forevises Meddelelse om, at Dressurpladsen med Materialer nu var klar til at kunne tages i brug. Det vedtoges at underrette medlemmerne dette med Oplysning, at Øvelserne tager sin Begyndelse førstkommende Søndag kl. 9 ved Carlsmindegaarden.

Leave a Reply