You are currently viewing Genopstart af træning og konkurrencer

Genopstart af træning og konkurrencer

Fra mandag den 18.maj kan vi genoptage vores normale klubliv efter Corona-pausen.
Vi skal dog overholde de regler, som HB har udstukket. Læs mere nederst.

Hold 2 starter op på Torsdag den 21. Maj,  uagtet det er Kristihimmelfartsdag..
Hold 1 starter op på lørdag den 23. Maj.
Herefter er der træning på holdene på de faste træningsdage. På hold 1 er træningen dog aflyst Pinselørdag den 30. Maj.

Fra 1. Juni byder vi velkommen til nyt medlem Malene Dolleris, der flytter til Fyn og p.t. er medlem i Randers PH. Hun skal træne på hold 2.

Vi starter også op med konkurrencer. Søndag den 21. Juni afholder Nyborg PH den officielle UNGHUNDEKONKURRENCE med deltagelse fra hele Fyn

 

HB beslutning

Opstartsplan:

På baggrund af regeringens skitse til fase 2 og 3 har HB besluttet, at aktiviteter i Dansk Politihundeforening igen kan starte.

Fra mandag den 18. maj er træning, kurser og andre aktiviteter – med undtagelse af konkurrencer og kåringer – igen tilladt.

Konkurrencer og kåringer kan afvikles fra mandag den 8. juni.

Forårets Unghundekonkurrencer kan afholdes enten den 13./14. juni eller den 20./21. juni.

Forårets Oprykningskonkurrencer udgår.

Generelt skal myndighedernes retningslinjer og anbefalinger overholdes, ligesom der på alle standpladser bør være mulighed for afspritning.

Til enkelte øvelser er der følgende bemærkninger:

Apport og Fri ved cykel: Mulighed for afspritning efter øvelserne, ligesom HF evt. kan anvende handsker.

Øv. 9 og 10: Indtil videre udgår sidegenstande på figuranter. HF skal selvstændig oplyse, at en visitering supponeres, og figuranten skal kunne bekræfte anførte.

Øv. 11 og kåring øv. 9: Afstand til figurant 1-2 meter. Afvæbning som normalt, men figurant skal holde stokken således, at det er muligt at overholde anførte afstand. Mulighed for afspritning efter øvelsen.

Spørgsmål til anførte bedes rettet via respektive områdeleder.

Leave a Reply