Generalforsamling 25/5-21 kl. 19.30

Der afholdes generalforsamling i klubhuset den 25/5-21 kl. 19.30

Forslag, der ønskes behandlet af bestyrelsen og drøftet på generalforsamlingen skal være Formanden i hænde senest 3 uger før Generalforsamlingen.

Leave a Reply