Arbejdsdag

Det var en god dag hvor Villy, Ib, Frank, Jørn, Olav, Gert, Flemming og Tommy havde skovle og
spader med. Vi var så heldige at Ib havde sin store skovl med.

Henrik vores nye kasseer kiggede forbi for at se om det kørte som det skulle.