VELKOMMEN TIL NYBORG POLITIHUNDEFORENING

Foreningens formål er:

At skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde og deres praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile medlemmer.
At lade foretage kåringer af civile hunde og føre en politihundestambog. Denne kåring er i relation til avl at betragte som en brugshundeprøve.
At lade afholde konkurrencer der bygger på praktisk politihundearbejde.
At søge samarbejde om konkurrencer og politihundearbejde med lignende foreninger i ind og udland.